Werkwijze – helder, Agile en volgens afspraak

Onze werkwijze is helder en gericht op resultaat. Wij werken op een zogenaamde Agile manier en houden rekening met uw voortschrijdend inzicht tijdens alle fases in het ontwerptraject.

Communicatie, samenwerken

Voor het ontwerpen van software voor het gebruik met internet zoals webapplicaties, apps en webservices is communicatie en samenwerking tussen u en ons van groot belang. We moeten blijvend in gesprek zijn met elkaar en zorgen dat de eisen, wensen en mogelijkheden zo helder als mogelijk in kaart worden gebracht.

Prototyping

Keen Company maakt gebruik van zogenaamde “prototyping”. Een prototype is een opzet van de applicatie met beperkte mogelijkheden. De eerste contouren van de schermen – de user interface (UI) -, de invulvelden en knoppen ontstaan.

We merken bij veel klanten dat de applicatie juist dan begint te leven en dat u hierdoor voortschrijdend inzicht krijgt: Wellicht mist er iets of is er juist teveel informatie. Nadat u en wij het juiste gevoel hebben bij het prototype start de verdere ontwikkeling van de applicatie en de bijbehorende data opslag (database): De applicatie bevindt zich nu in de realisatiefase.

Realisatie, test en online

Onderdelen van de applicatie die gereed zijn en op zichzelf kunnen functioneren bieden we getest aan zodat u de applicatie kan onderwerpen aan uw eigen testen. Nadat de eerste versie van de applicatie geheel gereed is en in overeenstemming met de eisen en wensen wordt die online geplaatst.

Toekomst

U en ook wij gaan verder met de praktijk-testperiode. Fouten worden door ons in deze periode opgelost. Toekomstige ontwikkelingen van de applicatie zullen – zolang dat van beide kanten wenselijk is – doorgaan. Op gezette en eventueel afgesproken tijden zult u merken dat Keen Company de applicatie verder verfijnt, uiteraard in overleg.